Samenkomst

Op zondag komen we bij elkaar in ABC school de Laak, dat is in Amersfoort Vathorst. Ingang aan de Workumstraat (tegenover nummer 18). Fietsen kunnen in de rekken op het plein. Voor de auto is er parkeergelegenheid aan de Vollenhovekade.

Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener in Amersfoort? Er is een centrale website Kerk van de Nazarener Amersfoort

Voor onze inkomsten zijn we als kerk afhankelijk van giften. Over te maken op rek.nr. NL15TRIO0254717500 (Triodos bank), t.n.v  Kerk van Nazarener Amersfoort. Giften voor ons zendingswerk kun je overmaken op rek.nr. NL84TRIO0254717519 (Triodos bank) tnv  Nazarener Zending Amersfoort.

De Kerk van de Nazarener Amersfoort is lid van het Platform-SGL, en maakt gebruik van de daarbij aangesloten vertrouwenspersoon en klachtenregeling (06 – 53464403).