Hulp

FAQ items aan het laden...

Voor volwassenen

Als geloofsgemeenschap proberen we elkaar en anderen te helpen als dat mogelijk is. De kringen vormen een belangrijke plek om met elkaar mee te leven en elkaar te steunen. Maar soms is er meer nodig dan een kring kan bieden. Dan kun je contact opnemen met het pastoraal team of het diaconaal team.
Het pastoraal team bestaat uit mensen die graag een luisterend oor bieden, meedenken en meebidden over vragen en problemen in de breedste zin van het woord.
Het diaconaal team bestaat uit mensen die in noodgevallen vooral praktische hulp bieden. Daarbij kan het gaan om vervoer, klussen aan huis, advies bij financiële problemen, et cetera.
Als kerk zijn we vooral gespecialiseerd in hulp bij problemen die te maken hebben met het leven, het mens-zijn zelf… en dus met onze relatie met God. Bij lichamelijke of psychische klachten werken we samen met medici.
Eindverantwoordelijk voor het pastoraat is de predikant van de gemeente.

Aanspreekpunten pastoraat:
Gepco en Miranda van Ek
Frieda Bol
pastoraat@link.kvdnamersfoort.nl

Aanspreekpunten diaconaat:
Peter van der Korput    06 10 75 69 79
Simone Spijker        06 14 16 40 22
Olav Vriend        06 22 34 80 89
praktischehulp@kvdnamersfoort.nl   

Voor kinderen en tieners

Soms heb jij als ouder misschien wat vragen over opvoeding en soms hebben kinderen of jongeren extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van pesten, een echtscheiding, een overlijden, leerproblemen, of wat dan ook. Als aanvulling op de reguliere hulpverlening bieden we vanuit de kerk een luisterend oor en/of gebed. Hiervoor is het kinderpastoraat. Onder de naam Connect kinderpastoraat wordt er bijgedragen aan de ondersteuning van kinderen en tieners binnen de kerk van de Nazarener in Amersfoort.

Voor algemene informatie over het kinderwerk bij Link kun je contact opnemen met Jolanda Admiraal. Zij is binnen het kernteam verantwoordelijk voor het kinderwerk.
Mail: kinderwerk@link.kvdnamersfoort.nl

Voor informatie over het kinderpastoraat kun je contact opnemen met de jeugdwerker, Ruurt van Berkum: 06 – 19 94 42 19 jeugdwerk@kvdnamersfoort.nl
Aanmelden kan via aanmelden@connectkinderpastoraat.nl