Ontmoeten

Op zondag is onze wekelijkse ontmoeting. We komen bij elkaar in ABC Basisschool De Laak in Amersfoort – Vathorst. Dat is aan de Zwartsluiskade 2. Om 10.30 begint het programma, dat tot ongeveer 12.00 uur duurt. Vooraf en na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Tijdens de ontmoeting staat één thema centraal. Over dat thema vertelt iemand iets. Regelmatig is er ruimte voor een ieder die wil om iets te vertellen. Ook is er muziek, wordt er gebeden en gezongen. Vaak geven we ook ruimte voor rituelen, zoals het branden van een kaarsje en het neerknielen bij een altaar. We sluiten altijd af met een zegengebed.

Kinderen

L!nk staat ook voor de link tussen volwassenen en kinderen. Als geloofsgemeenschap trekken we samen op. Tijdens onze ontmoetingen ruimen we altijd speciale tijd in voor hen. Bovendien proberen we hen ook een eigen programma aan te bieden waar ze worden aangesproken op een manier die bij hun leefwereld aansluit. Voor de allerkleinsten is er een oppas.

Kringen

In Amersfoort en omgeving heeft onze kerk ruim twintig zogenoemde kringen. Dit zijn kleine groepen (van drie tot twaalf personen), die regelmatig bij elkaar komen om in het licht van Bijbel met elkaar te spreken over zaken die hen bezighouden. Kringen zijn een goede gelegenheid om elkaar persoonlijk te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te steunen. De samenstelling van de kringen is divers. Sommige kringen hebben zich georganiseerd in een bepaalde wijk, andere kringen bestaan uit mensen van dezelfde leeftijd of dezelfde interesses.

Als je meer over de kringen wilt weten, of als je op zoek bent naar een kring, mail dan naar kringenwerk@link.kvdnamersfoort.nl

Agenda